eda@edabozkoylu.com

3 Beyin Teorisi

1970’lerde nörobilimci Dr. Paul MacLean’ın oluşturduğu bu model, en basit şekliyle, beyni üç

ana bölüme ayırıyor ve davranışlarımızın fizyolojik haritasını veriyor. Bu temel beyin

bölümleri şunlar:

-Sürüngen Beyin: Hayatta kalma fonksiyonları, tekrar etme.

-Limbik Sistem: Duygular, sosyal etkileşim ve u.zun dönemli hafıza

-NeoKorteks: Problem çözme, yaratıcı düşünme, farklı açılardan bakabilme…

Bu üç beyin eş zamanlı dengeli bir işbirliği içinde çalıştığında şunlar oluyor: Bir sorunla

karşılaştığımızda yaratıcı ve farklı fikirler geliştirebiliyoruz, insanlarla pozitif ilişkiler

kurabiliyoruz, öğrendiğimiz şeyleri hevesle tekrar ederek değişim için gönüllü bir çaba sarf

ediyoruz. İşte bu bize değişmenin, değerli olmanın ve yaşamı yeniden yaratmanın coşkusunu

veriyor. Bütün öğrenme programlarımdaki temel amacım, beynimizin bütününü aktive

ederken daha çok Neokorteks referansları yaratacak fırsatlar sunmak. Bu yolla yaşamımızı

daha yönlendirebileceğimiz zihinsel becerileri geliştirmeyi hedefliyorum.

Eğitmenlere ve öğretmenlere öğrenme konusunda yaptığım rehberlik de bu esaslara uygun

bir eğitim programı tasarlama hedefine odaklanıyor.