eda@edabozkoylu.com

Beyin Uyumlu Öğrenme

Son yıllarda beyin üzerine yapılan araştırmalar şu basit ve çarpıcı bulguyu ortaya koyuyor: Beyni geliştirmenin tek yolu öğrenmek ve davranışı değiştirmek! Böylece beynimizde yeni nöron bağlantıları kuruluyor. Bunu ne kadar sık tekrarlarsak nöroplastisite, yani beynimizin kendi kendini yeniden şekillendirebilme özelliğini de o derece etkili kullanmış oluyoruz. Yani öğrenme aracılığıyla hem beynimizin yapısını değiştirebiliriz hem de yaşamımızı zenginleştirecek yeni davranışlar geliştirebiliriz.

Bu bilgi beni, nörobilim ve psikoloji alanlarında yapılmış araştırmaları farklı gelişim süreçlerine adapte etmeye ve öğrenmeye yepyeni bir anlam kazandırmaya yöneltti. Böylece ortaya Beyin Uyumlu Öğrenme yaklaşımı çıktı.

Beyin Uyumlu Öğrenme nörobilim, psikoloji ve iletişim  alanlarındaki en etkili, güçlü ve yalın modelleri bir araya getiriyor. Amacımız, hem davranışlarımızın kökeniyle hem de beynimizi nasıl kullandığımızla ilgili farkındalık geliştirmek ve içimizdeki dehayı ortaya çıkarabilmek.

Peki Beyin Uyumlu Öğrenmenin içerdiği bu modeller neler? Nasıl işliyorlar?