eda@edabozkoylu.com

Beyin Uyumlu Öğrenme®

Nasıl işliyor?

Beyin Uyumlu Öğrenme® yaklaşımının temel amacı; bütün beynin ve bedenin dahil olduğu, beceri geliştirmeye odaklanan, katılımcının daha fazlasını öğrenmek ve davranışını değiştirmek için heyecan ve merak duyduğu bir öğrenme deneyimi tasarlamaktır.

Nörobilim, bedensel bilinç, tasarım, iletişim, psikoloji alanlarından bu amaca hizmet eden en etkili ve yalın modellerden faydalanarak oluşturulan Beyin Uyumlu Öğrenme® yaklaşımı üç temel prensibe dayanır:

1) Beceri odaklı bir öğrenme tasarımı,
2) Katılımcıların birbirlerinden öğrenmesine imkân veren uygulamalar,
3) Katılımcının kendi seçimlerini fark ederek davranış değişimi sürecini
planlayabilmesini sağlayan bir rehberlik anlayışı.

Bu prensipleri sağlayan bir öğrenme ortamı merak uyandırıcı, eğlenceli, her katılımcının
kendine özgü ilhamlar alabildiği bir ortamdır. Burada beynin işleyişinde önemli bir değişim
yaşanır: Öğrenmeye dirençli olan alt beyin kontrolü, analitik düşünme, hayal kurma, bütünü
görebilme ve en önemlisi öğrenme gibi özelliklerden sorumlu olan ön loba bırakır. Bu sayede
bütün beyin öğrenme için heyecan duyulan bir faza ulaşır. Bu fazda kişi davranış değişiminin
önündeki direnci görme özgüvenine ulaşabilir ve onu aşmak için kendi öz kaynaklarını aktive
edebilir.

Beyin için en büyük ödül de bu öğrenme fazına ulaşmaktır. Beyin Uyumlu Öğrenme® ile
tasarlanan her öğrenme ortamında katılımcılar bu büyük ödülün enerji ve coşkusunu yaşar.
Bu sayede davranış değişimi aynı motivasyon ve coşkuyla hayata taşınır ve öğrenme tam
anlamıyla gerçekleşir.

Beyin Uyumlu Öğrenme® bu değişim sürecini güçlendirip kalıcı hale getirmeyi hedefleyen
modellerden, aktivite ve kurgulardan oluşur. Her eğitim başlığına rahatça adapte edilebilen
pratik ve yalın bir tasarım modeli ve bütünsel bir rehberlik anlayışı sunar.

beyinuyumluoğrenme