eda@edabozkoylu.com

Course Full With Both Sidebar

Condimentum Cursus Lorem Parturient
Öğrenme RehberiEda Bozköylü
KategoriKurumsal Öğrenme

Beyin Uyumlu Liderlik

Bu programda bir lider olarak olgunlaşma sürecimizle beynimizin hangi bölümlerini daha etkin kullandığımız arasındaki bağlantıyı keşfedeceğiz. Bu bağlantının keşfi, bizi sadece takımını yöneten bir lider olmanın çok ötesine geçirip takımına ilham veren bir lider olarak kendimizi yeniden tanımlamamıza götüren yolculuktur. Tam da “kendimizi yeniden tanımlama” noktasında temel sorumuz bir lider olarak “ne” yaptığımızdan çıkıyor ve...
Learn More
Öğrenme RehberiEda Bozköylü
KategoriKurumsal Öğrenme

Performans Odaklı Öğrenme

İşteki verimliliğinizin beyninizin bölümlerini ne kadar etkin kullandığınızla ilgili olabileceğini hiç düşündünüz mü? İşte bu atölye çalışması beynin öğrenme prensiplerinden yola çıkarak iş performansınızı nasıl ve hangi araçlarla geliştirebileceğinize odaklanır. Öğrenme, tam anlamıyla hayata geçirildiğinde iki şey olur: Beynimizin daha fazla bölümü aktive olur. Böylece karşılaştığımız durumlara daha farklı açılardan bakma, yaratıcı olma ve farklı...
Learn More
Öğrenme RehberiEda Bozköylü
KategoriKurumsal Öğrenme

Beyin Uyumlu İletişim

Günlük hayatta kullandığımız dilin beynimizi şekillendirdiğini hiç düşündünüz mü? Araştırmalar gösteriyor ki kullandığımız dil ve benimsediğimiz iletişim şekli beynimizin tam performansını kullanmamız üzerinde önemli bir etken. Bu ne demek? Eğer suçlayıcı, tepkisel ve yargılayıcı bir dil kullanıyorsak, beynimizi de daha az etkin kullanıyor ve dahası onun yaratıcılık özelliğinden çok az faydalanıyoruz demektir. Kendimizi sık sık...
Learn More
Öğrenme RehberiEda Bozköylü
KategoriKurumsal Öğrenme

Kurumsal Öğrenme Programları

Öğrenmek kitlesel hale dönüştüğünde en etkili değişimi yaratır. Kurumunuz için tasarladığım programların özü, bir kurum olarak öğrenme becerinizi geliştirmeyi hedefliyor. Bunun ana yolu iletişimin güçlü olduğu, çalışanların işlerini geliştirmek için istek duydukları bir çalışma iklimi oluşturmaktan geçiyor. Tasarladığım programlar ortak bir gelişim hedefine odaklanmış takımlar yaratmaya, güveni somutlaştırmaya ve bir takım olarak performansı arttırmaya odaklanıyor....
Learn More
Öğrenme RehberiEda Bozköylü
KategoriKurumsal Öğrenme

Öğrenmede UHU Workshopu

Öğrenmeyi mekândan, kişi sayısından ve araçlardan bağımsızlaştıran bir atölye çalışması: “Öğrenmede UHU“, zekice tasarlanmış öğrenme uygulamalarını içeriyor. Bu uygulamaların en önemli özelliği; katılımcı ve bilgi arasında güçlü bir bağ oluşturması -yani bir UHU görevi görmesi- ve katılımcıyı öğrenme sürecine kolaylıkla dâhil edebilmesidir. Üstelik her türlü mekânda ve dilediğiniz kadar kalabalık gruplara uygulayabileceğiniz kadar da esnek!...
Learn More