eda@edabozkoylu.com

Portfolio Grid 1 Column

Caption placed here

Beyin Uyumlu Öğrenme

Son yıllarda beyin üzerine yapılan araştırmalar şu basit ve çarpıcı bulguyu ortaya koyuyor: Beyni geliştirmenin tek yolu öğrenmek ve davranışı değiştirmek! Böylece beynimizde yeni nöron bağlantıları kuruluyor. Bunu ne kadar sık tekrarlarsak nöroplastisite,...
Read More

3 Beyin Teorisi

1970’lerde nörobilimci Dr. Paul MacLean’ın oluşturduğu bu model, en basit şekliyle, beyni üç ana bölüme ayırıyor ve davranışlarımızın fizyolojik haritasını veriyor. Bu temel beyin bölümleri şunlar: -Sürüngen Beyin: Hayatta kalma fonksiyonları, tekrar etme....
Read More

Yaşayarak Öğrenme Yöntemi

Yaşayarak Öğrenme Yöntemi hepimizin kendi yaşam tecrübesini bir öğrenme süreci olarak nasıl inşaa edebileceğimize rehberlik eden son derece basit bir model. Bir öğrenme teorisyeni ve Deneyim Temelli Öğrenme Sistemleri Enstitüsü’nün kurucusu olan David...
Read More

Transaksiyonel  Analiz

Kişisel olarak bütün hayatımı kökünden değiştiren bu yöntem, zaman içinde profesyonel hayatımın da ayrılmaz bir parçası haline geldi. 1950’lerde Kanadalı psikiyatrist Eric Berne tarafından yapılandırılan Transaksiyonel Analiz yöntemi, davranışlarımızı anlamaya ve odağımızı “şimdi...
Read More

Şiddetsiz İletişim

Dr. Marshall Rosenberg’in yapılandırdığı bu yöntem hepimizin önce kendimizle sonra çevremizle empatiye dayalı bir bağ kurmasını ve buna uygun bir zihinsel yapı geliştirmemizi hedefliyor. Dört temel adımdan oluşuyor: -Gözlem -Duygu -İhtiyaç -Rica Bu...
Read More