Scroll to top
en tr

Fasilitasyon Becerilerini Geliştirme

Eğitmen Gelişimi Fasilitasyon

Fasilitasyon Becerilerini Geliştirme

Fasilitasyonun en önemli noktası, katılımcıların kendi çözüm üretme süreçlerine konsantre olmasını sağlayacak bir yaklaşım sergilemektir. Bu yaklaşım, fasilitatörlerin ekibin ve kendilerinin duygusal dalgalanmalarını yönetebilmesini ve etkili bir işbirliği ortamı oluşturabilmeyi içerir. Bu programın temel soruları şunlardır:

* Aktivite, uygulama ve yöntemleri kullanarak ekibin kendi süreçlerini oluşturmalarını nasıl kolaylaştırabilirim?

* Özellikle çatışma içeren konularda kendimin ve katılımcıların duygusal dalgalanmalarına nasıl alan tutayım ki bu farklı bakış açıları ortak çözümün yapı taşları haline gelsin?