Scroll to top
en tr

Güven ve Öğrenme Kültürü İnşa Etmek

Kurumsal Gelişim Liderlik Öğrenme Kültürü/Takım

Güven ve Öğrenme Kültürü İnşa Etmek

 

 

Kurum içinde bir kültür olarak güven ve öğrenme anlayışını geliştirmek gerek bireysel gerekse kurumsal düzlemde kararlı bir çaba gerektirir. Duygusal iniş çıkışları yönetebilmek, kişinin kendisiyle, takımıyla ve kurumuyla ilgili bir vizyon oluşturması ve NEDEN? sorusuna güçlü bir cevap verebilmek bu çabanın sürekliliğini ve niteliğini belirler. Bu amaç aynı zamanda bir dizi «yeniden tanımlama» işini gerektirir. Programımız boyunca Güven’i, Takım’ı, İş’i ve Başarı-Başarısızlığı yeniden tanımlayacağız. Ve bir ilişki kurma anlayışı olarak güvene; bir performans kaynağı ve iş yapış şekli olarak öğrenmeye nasıl alan açabileceğimizi araştıracağız.

Program hedefleri:

 

  • Güvene dayalı bir takım kültürü oluşturmak. 
  • Kurumsal öğrenmeyi çalışana, işe, müşteriye ve karlılığa yansıyan bir katma değere dönüştürmek.
  • Biribiriyle bağlantı içinde, kendini ifade eden güven veren güçlü bir ekip oluşturmak.

Post a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir